מערכת ושעות פעילות 2017-03-10T17:00:31+02:00

מערכת ושעות פעילות

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישי
15:45-18:1516:00-18:30
בי"ס קדם עמק חפרמעגן מיכאל